Syahid Perang Badar

Syahid Perang Badar -Sebanyak 14 sahabat Rasullulah syahid dalam pertempuran Badar. Nama mereka tercantum di lokasi:

1) Sayyidina 'Umayr ibn Abi Waqas.
2) Sayyidina Safwan ibn Wahb.
3) Sayyidina Dhu-Shimalayn ibn 'Abdi.
4) Sayyidina Mihja 'ibn Salih.
5) Sayyidina 'Aqil bin al-Bukayr.
6) Sayyidina 'Ubaydah ibn al-Harith.
7) Sayyidina Sa'ad ibn Khaythama.
8) Sayyidina Mubashir ibn 'Abd al-Mundhir.
9) Sayyidina Harithah ibn Suraqah.
10) Sayyidina Rafi 'ibn Mu'ala.
11) Sayyidina 'Umayr ibn Humam.
12) Sayyidina Yazid ibn al-Harith.
13) Sayyidina Mu'awidh ibn al-Harith.
14) Sayyiduna 'Awf ibn al-Harith.

Syahid Perang Badar
Syahid Perang Badar


Sementara 70 orang dari tentara Quraisy tewas, termasuk salah satu komandan mereka, Abu Jahl. Banyak dari mereka yang dibawa sebagai tawanan kaum Muslimin yang kemudian ditebus.

Tahanan perang diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Sebuah kejadian yang menunjukkan hal ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari:

Jâbir menceritakan: " Setelah Pertempuran Badar, tawanan perang dibawa. Di antara mereka adalah al-`Abbas. Dia tidak mengenakan baju, jadi Rasullulah mencarikan kemeja untuknya. Ternyata kemeja 'Abdullah b. Ubayy adalah ukuran yang tepat, jadi Nabi memberikannya kepada al-`Abbas untuk mengenakan dan mengganti baju Abdullah dengan bajunya sendiri.

Peristiwa perang Badr yang berat melawan kafir mengandung pelajaran bahwa pertolongan Allah itu diberikan kepada yang berdo’a dan usaha. Keseimbangan do’a dan usaha itulah yang mesti tetap diperaktikan dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan.
(Sirah Nabawiyah)
HALAMAN SELANJUTNYA:


0 Response to "Syahid Perang Badar"

Post a Comment

close[CLICK 2x UNTUK MENUTUP]